BONUS – NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP V TERAPII A V PROCESECH ROZVOJE ORGANIZACÍ

Peter Sundmann
PŘÍBĚH O LIKVIDACI (Mazání)

Byl jsem nedávno požádán facilitovat setkání pracovníků v jedné dopravní společnosti. Zakázkou bylo, jak dát dohromady řidiče ze dvou podobných týmů při procesu sluoučení skupiny v jeden jediný tým? Jednou z mnoha překážek bylo, že týmy měly rozdílný systém organizování řidičů. Oba týmy byly samozřejmě přesvědčeny, že jejich systém funguje lépe.
Když jsem navštívil jejich kanceláře, zachytil jsem na jedné z tabulí velmi opotřebovanou mazací houbu. Vedoucí skupiny mi sdělil, že se používá na neustále se měnící rozvrhy pro řidiče. Houba se poté ukázala velmi silným symbolem při srovnávání a reflektování nejlepšího doručovacího systému pro spojený tým. – Ponaučení z tohoto příběhu tedy je, že někdy nás i malý náznak či symbol může vést v tom, kam směřovat naše úsilí ke změně tak, aby to bylo učitečné.

Ferdinand Wolf

Tato kazuistika se týká zdravotní asociace, ktará se dostala do konfliktu kvůli otázce změny vedení. Pozvali mě, abych medioval setkání 16-ti členné rady s problémovými partnery. Sdělili mi, že čas pro mediaci je limitován na dvě hodiny, jelikož má proběhnout mezi přednáškami na výroční konferenci asociace. Požádal jsem je tedy, aby se rozdělili do dvojic a 30 minut uvažovali o úspěšných krocích jejich asocice v uplynulých 20 letech a poté se setkali dohromady.
Nakonec pro tyto úvahy ale potřebovali hodinu a půl a jejich poznámky byly plné úspěchů jako založení lékařského časopisu, pořádání několika konferencí a setkání se zahraničními kolegy a také velmi užitečných výsledků jejich vědecko výzkumných projektů. Po zbývajících 30 minut vnímali svou zodpovědnost za asociaci spočívající v okamžitém zvolení nového ředitele, tajemníka a pokladníka, protože spatřovali potřebu pokračovat v úspěšných projektech asociace. Po tomto rozhodnutí již původní problém konfliktu přestal být tématem k řešení.