DOPORUČENÍ SEMINÁŘE VRÁŤOU STRNADEM

Duchovní rozměr psychoterapie nebývá často vzpomínán (s výjimkou transpersonální a humanistické psychoterapie). Bývá vzpomínán v pastorační práci, i v sociálních službách. Ale já jím myslím rozměr psychoterapie obecně, všemi směry. Mám na mysli psychoterapii jako výkon SLUŽBY. Tedy v respektu a úctě ke klientům, ve vytváření vhodného prostředí pro setkání

„Spoluvytváření „Páté provincie“ humanistické terapie v náročných časech:

Zkoumání tvořivosti, odolnosti a uvolnění.“

Jim Wilson (Londýn) & Imelda McCarthy (Dublin)

INTERAKTIVNÍ DVOUDENNÍ WORKSHOP

(Tlumočí Jan Hesoun, diskusní výměny v angličtině nelze vyloučit.)

Termín: ZRUŠENO
Velice se omlouváme všem přihlášeným, i potencionálním zájemcům, o seminář, který byl plánován na 10. – 11. května 2019. Tento musíme bohužel zrušit z technických důvodů na straně lektorů.
O případném náhradním termínu Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení

Systemikem snadno a rychle ?

Úvod do systemické praxe 24 hodin kurz tři dny setkání

Přemýšlíte o vstupu do výcviku v některé terapeutické škole? Chcete se rychle zorientovat, co je pod střechou systemických terapií, jak je nabízí náš institut v komplexním výcviku, i v střednědobých kurzech (Systemická práce s párem a rodinou, akreditovaný 200 hod. kurz)? Těšíme se na vás.
Termín: 5.-7. září 2019

NARATIVNÍ SETKÁNÍ – ČTYŘI TÉMATA

chanaCHANARACHEL FRUMIN potřetí V PRAZE
Jerusalem Narative Therapy Institute, Israel

ISZ-MC, Máchova 7, Praha 2

Program její třetí návštěvy Prahy byl vytvořen podle průzkumu vašich zájmů…
Tlumočí Jan Hesoun

Termín: 9.-10. října 2018
ZNOVUVYDOBYTÍ  ŽIVOTA Z RUKOU TRAUMATU
Po 40 letech výzkumu a lektorování narativní praxe
Jsme se naučili zaměřit se:
– Na obnovení lidské identity, která byla ztracena
– Na odtruchlení identity, která byla zničena
– Na tvorbu bezpečí jako pro klienta jedinečné zkušenosti
  Na posílení klienta k volbě nové odpovědi, vybavující klienta pro vytvoření nové odpovědi vybavené vnitřní moudrostí

Guy Shennan, M.A. (SF Practice, UK)

TVOŘIVÉ ROZŠÍŘENÍ TERAPIE ZAMĚŘENÉ
NA ŘEŠENÍ – SLOVA A MIMO SLOVA

Termín: 1. – 2. 4. 2019 (2 dny/ 16h); Začátek: 1. 4. v 9:00 h.
Místo konání: Olomouc, Biskupské nám. 2 (budova Arcibiskupské kurie, v
těsné blízkosti Arcibiskupského paláce).

Pro koho je seminář určen?
Pro psychoterapeuty, poradce, sociální pracovníky, lékaře, klinické
psychology, pedagogy, kouče, duchovní a další pomáhající profesionály.

BONUS – NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP V TERAPII A V PROCESECH ROZVOJE ORGANIZACÍ

BONUS
Byl jsem nedávno požádán facilitovat setkání pracovníků v jedné dopravní společnosti. Zakázkou bylo, jak dát dohromady řidiče ze dvou podobných týmů při procesu sluoučení skupiny v jeden jediný tým? Jednou z mnoha překážek bylo, že týmy měly rozdílný systém organizování řidičů. Oba týmy byly samozřejmě přesvědčeny, že jejich systém funguje lépe.

CHANARACHEL FRUMIN ZNOVU V PRAZE

PROSÍME TEDY VÁS, KTEŘÍ MÁTE O SEMINÁŘ ZÁJEM, ABYSTE NÁM POMOHLI VE VOLBĚ TÉMAT, KTERÁ CHANA NABÍZÍ: (PROSÍME VYBERTE MAXIMÁLNĚ TŘI POLOŽKY! +PŘÍPADNĚ DODAT SVOU SPECIFICKOU) – Práce se ztrátou – jak se s ní vypořádat? – Narativní manželské poradenství – Vytvoření a spuštění tzv. KLubu života- praktikami práce na zdrojích

NARATIVNÍ POSTOJE K ORGANIZACI – A NARATIVNÍ SUPERVIZE: zpráva z výjezdu ven

Třídenní seminář (LVOV, UKRAJINSKÝ INSTITUT MANAGEMENTU, 16. – 18. dubna) Vráti Strnada s 20 zástupci zdejších větších firem prověřil životnost konceptů formulovaných v knize V. Strnada a A. Nejedlé: ZÁKLADY NARATIVNÍ TERAPIE A NARATIVNÍHO KOUČINKU, Portál 2014. Zejména se ukázala užitečnost (zde tak pohnutých metanarací, spojených s pogromy a válkou

1 2 3 9