DOPORUČENÍ SEMINÁŘE VRÁŤOU STRNADEM

Duchovní rozměr psychoterapie nebývá často vzpomínán (s výjimkou transpersonální a humanistické psychoterapie). Bývá vzpomínán v pastorační práci, i v sociálních službách. Ale já jím myslím rozměr psychoterapie obecně, všemi směry. Mám na mysli psychoterapii jako výkon SLUŽBY. Tedy v respektu a úctě ke klientům, ve vytváření vhodného prostředí pro setkání

NARATIVNÍ SETKÁNÍ – ČTYŘI TÉMATA

chanaCHANARACHEL FRUMIN potřetí V PRAZE
Jerusalem Narative Therapy Institute, Israel

ISZ-MC, Máchova 7, Praha 2

Program její třetí návštěvy Prahy byl vytvořen podle průzkumu vašich zájmů…
Tlumočí Jan Hesoun

Termín: 9.-10. října 2018
ZNOVUVYDOBYTÍ  ŽIVOTA Z RUKOU TRAUMATU
Po 40 letech výzkumu a lektorování narativní praxe
Jsme se naučili zaměřit se:
– Na obnovení lidské identity, která byla ztracena
– Na odtruchlení identity, která byla zničena
– Na tvorbu bezpečí jako pro klienta jedinečné zkušenosti
  Na posílení klienta k volbě nové odpovědi, vybavující klienta pro vytvoření nové odpovědi vybavené vnitřní moudrostí

BONUS – NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP V TERAPII A V PROCESECH ROZVOJE ORGANIZACÍ

BONUS
Byl jsem nedávno požádán facilitovat setkání pracovníků v jedné dopravní společnosti. Zakázkou bylo, jak dát dohromady řidiče ze dvou podobných týmů při procesu sluoučení skupiny v jeden jediný tým? Jednou z mnoha překážek bylo, že týmy měly rozdílný systém organizování řidičů. Oba týmy byly samozřejmě přesvědčeny, že jejich systém funguje lépe.

CHANARACHEL FRUMIN ZNOVU V PRAZE

PROSÍME TEDY VÁS, KTEŘÍ MÁTE O SEMINÁŘ ZÁJEM, ABYSTE NÁM POMOHLI VE VOLBĚ TÉMAT, KTERÁ CHANA NABÍZÍ: (PROSÍME VYBERTE MAXIMÁLNĚ TŘI POLOŽKY! +PŘÍPADNĚ DODAT SVOU SPECIFICKOU) – Práce se ztrátou – jak se s ní vypořádat? – Narativní manželské poradenství – Vytvoření a spuštění tzv. KLubu života- praktikami práce na zdrojích

Cestou příběhu 2018 Praha

ISZ-MC ve spolupráci s Trendum o.p.s. pořádají Kurz základů narativní práce v pomáhajících rozhovorech. V příbězích a rozvíjení příběhů Akreditován MPSV Určeno pro pracovníky/pracovnice v oblasti poradenství a psychoterapie, sociální a pastorační práce a v dalších aplikačních a pomáhajících oblastech. Zahájení: 12.-13. dubna 2018 Kurz CESTOU PŘÍBĚHU vás naučí především vnímat

NARATIVNÍ POSTOJE K ORGANIZACI – A NARATIVNÍ SUPERVIZE: zpráva z výjezdu ven

Třídenní seminář (LVOV, UKRAJINSKÝ INSTITUT MANAGEMENTU, 16. – 18. dubna) Vráti Strnada s 20 zástupci zdejších větších firem prověřil životnost konceptů formulovaných v knize V. Strnada a A. Nejedlé: ZÁKLADY NARATIVNÍ TERAPIE A NARATIVNÍHO KOUČINKU, Portál 2014. Zejména se ukázala užitečnost (zde tak pohnutých metanarací, spojených s pogromy a válkou

Workshop s Ann-Ritou Gjertzen

ANN-RITA GJERTZEN: „PUSŤTE EXPERTA K VODĚ“ A NABÍDNĚTE SEBE Ann-Rita je norská rodinná terapeutka, působící řadu let jako vedoucí Akutního týmu při psychiatrické nemocnici v Tromsø. Je pokračovatelkou odkazu Toma Andersena, jednou z klíčových postav v historii rodinné a systemické terapie. Do Brna přijíždí na pozvání Narativu podruhé, po šesti

Hledáme VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/SOCIÁLNÍ PRACOVNICI

Jsme proFem. Více než 20 let poskytujeme sociální a právní poradenství obětem domácího a sexuálního násilí. Našimi klientkami jsou převážně ženy, které se nachází ve složité životní situaci a potřebují pochopení a pomocnou ruku. Hledáme VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/SOCIÁLNÍ PRACOVNICI Dovedete empaticky naslouchat? Jste připraven/a pracovat s lidmi v náročné životní situaci? Chcete

Cestou systemických terapií 2017

Aktualizovaný produkt Cestou systemických terapií; komplexní výcvik 800 hodin. Výcvik naplňuje kritéria EAP pro komplexní vzdělávací program v psychoterapii, je CERTIFIKOVÁN ČAP, smlouva s pojišťovnou Allianz pro členy (blíže vysvětlíme ústně) Byl zahájen: 14. října 2017, pokud jste toto zahájení nestihli a rádi byste přeci jen do výcviku nastoupili, je možné

Narativní práce s dětským traumatem

Velký vůz Sever nabízí 120hodinový trénink v narativním rozhovoru s dítětem a efektivní využití kreativních technik jako nástroje přeměny traumatického příběhu v příběh léčivý. Akreditovaný výcvik MPSV bude probíhat v období od 19.2. do 20.11.2018 ve výukových prostorách ISZ. Témata výcviku: – teorie narativního přístupu (+ trénink) – hledání výjimky

1 2 3 9