Šárka Sohrová/Marie Komárová (CZ)

Reflektující tým jako médium „bořící“ klientovy předpoklady (práce se zdroji) Cíl: Praktická ukázka práce reflektujícího týmu v rámci konzultace s klientem –  silné impulsy pro další rozhovor. Charakteristika: Jsou věci, které si v pozici terapeuta nemůžeme dovolit, protože do této role nepatří. Přitom je hodně dobře, pokud je klient uslyší

David Skorunka (CZ)

Tisíc tváří systemiky V příspěvku se autor zamýšlí nad rozmanitostí přístupů, které se skrývají pod pojmem systemická terapie. Pokouší se vystihnout společné jmenovatele a těžiště hlavního zájmu ve vývoji v posledním desetiletí. Zamýšlí se nad obtížemi, které mohou i na začátku 21. století vyplývat z  důsledné aplikace systemického myšlení v terapeutické, vědecké

Jan Hesoun, Vratislav Strnad (CZ)

Narativní práce s předpoklady v konceptu ISZ-MC Praha Mnohem důležitější než obsah klientova sdělení je důraz, který přikládá některým svým obratům. Odkazuje tím k určitým přesvědčením a k určitému smyslu. Snažíme se dopracovat ke smyslu, který je obsažen v komplexitě klientových sdělení. Člověk vždy slouží nějakému smyslu, někdy ke svému užitku, jindy ke

Vratislav Strnad (CZ)

„NOT-KNOWING POSITION“ … A KRÁSNÁ, ALE DISCIPLINOVANÁ PRÁCE NA ROZVÍJENÍ NAŠÍ REFLEXIVITY Autor v úvodu popíše počátky své osobní cesty za systemickou terapií a současný příklon k moderní psychoanalýze v 80. letech minulého století. Oba obory studoval současně a zakoušel je svou sebezkušeností. Popisuje překvapivá pojítka systemické terapie s moderní

1 7 8 9