MUDr. Zdeněk Veselý

Vzdělání: 1989- 1994   I. lékařská fakulta University Karlovy 1994             3 měsíce English world education, angliký jazyk, Bournemouth, Velká Británie 1998-2005  sebezkušenostní výcvik „Umění pomáhat“, Institut pro systemickou zkušenost 1999           školení a certifikát MZČR pro poskytování substituční terapie 2003-2005 

Cestou systemických terapií

Aktualizovaný produkt Umění terapie; komplexní výcvik 800 hodin. Výcvik naplňuje kritéria EAP pro komplexní vzdělávací program v psychoterapii, je v akreditačním řízení ČAP Ve skupině máme ještě dvě volná místa, v případě zájmu je možné nastoupit od 2. setkání, které se uskuteční 15.-17. ledna 2015 Zahájení proběhlo: 6.-8. listopadu 2014