Cestou příběhu 2018 Praha

ISZ-MC ve spolupráci s Trendum o.p.s. pořádají
Kurz základů narativní práce
v pomáhajících rozhovorech.
V příbězích a rozvíjení příběhů
Akreditován MPSV
Určeno pro pracovníky/pracovnice v oblasti poradenství a psychoterapie, sociální a pastorační práce a v dalších aplikačních a pomáhajících oblastech.

Zahájení: 12.-13. dubna 2018

Kurz CESTOU PŘÍBĚHU vás naučí především

    • vnímat příběh jako nástroj, podle něhož si lidé smysluplně organizují svůj život
    • naslouchat lidem dekonstruktivním způsobem
    • oddělit problém od člověka formou tzv. externalizujících rozhovorů
    • rozvíjet příběh v jeho podmanivosti a kráse, aby v něm bylo lidem lépe než dříve,
    • stát se autorem v příběhu osvojování nově se rodícího smyslu

Místo: Kurz proběhne ve výcvikovém středisku ISZ-MC, Máchova 7, Praha 2, budova Českokatolické charity.

Lektoři: PhDr. Vratislav Strnad, Mgr. Marek Jargus

Struktura: Kurz je tvořen šesti moduly po 16 hodinách, které budou zahrnovat výuku, trénink, sebezkušenost a supervizi. druhé setkání proběhne formou otevřeného semináře, které povedou zahraniční hosté Peter Sundman a Ferdinand Wolf (tlumočení zajištěno). Celý program bude ukončen společným kolokviem v rámci šestého setkání.

Termíny jednotlivých modulů:

    • 12.-13. dubna 2018
    • 10.-11. května 2018 zahraniční hosté Peter Sundman a Ferdinand Wolf
    • 28.-29. června 2018
    • 20.-21. srpna 2018
    • 22.-23. října 2018
    • 26.-27. listopadu kolokvium 

Časový rozvrh jednotlivých setkání:
čtvrtek (pondělí) 10-18 hodin
pátek (úterý) 9-17 hodin

Cena: 22 000,-Kč (možnost zaplatit ve dvou splátkách po 11000,- do 15.3. a 15.7.2018)

Při včasném přihlášení a zaplacení do 31.1.2018 činí cena se slevou 20 000,-Kč. (možnost zaplatit ve dvou splátkách: 15000,- Kč do 31.1. a 5000,- Kč do 15.7.2018)

Možno zařídit ubytování v Českokatolické charitě. Případné požadavky na ubytování vepište do poznámky v přihlášce.