Cestou příběhu 2019 Praha

ISZ-MC ve spolupráci s Trendum o.p.s. pořádají
Kurz základů narativní práce
v pomáhajících rozhovorech.
V příbězích a rozvíjení příběhů
Akreditován MPSV
Určeno pro pracovníky/pracovnice v oblasti poradenství a psychoterapie, sociální a pastorační práce a v dalších aplikačních a pomáhajících oblastech.

Zahájení: do konce roku 2019, více info v kanceláři ISZ-MC

Kurz CESTOU PŘÍBĚHU vás naučí především

    • vnímat příběh jako nástroj, podle něhož si lidé smysluplně organizují svůj život
    • naslouchat lidem dekonstruktivním způsobem
    • oddělit problém od člověka formou tzv. externalizujících rozhovorů
    • rozvíjet příběh v jeho podmanivosti a kráse, aby v něm bylo lidem lépe než dříve,
    • stát se autorem v příběhu osvojování nově se rodícího smyslu

Místo: Kurz proběhne ve výcvikovém středisku ISZ-MC, Máchova 7, Praha 2, budova Českokatolické charity.

Lektoři: PhDr. Vratislav Strnad, Mgr. Marek Jargus

Struktura: Kurz je tvořen šesti moduly po 16 hodinách, které budou zahrnovat výuku, trénink, sebezkušenost a supervizi. druhé setkání proběhne formou otevřeného semináře, které povedou zahraniční hosté Peter Sundman a Ferdinand Wolf (tlumočení zajištěno). Celý program bude ukončen společným kolokviem v rámci šestého setkání.

Termíny jednotlivých modulů: budou upřesněny

Časový rozvrh jednotlivých setkání:
čtvrtek (pondělí) 10-18 hodin
pátek (úterý) 9-17 hodin

Cena: 26 000,-Kč (možnost zaplatit ve dvou splátkách po 13000,- Kč )