DOPORUČENÍ SEMINÁŘE VRÁŤOU STRNADEM

Duchovní rozměr psychoterapie nebývá často vzpomínán (s výjimkou transpersonální a humanistické psychoterapie). Bývá vzpomínán v pastorační práci, i v sociálních službách. Ale já jím myslím rozměr psychoterapie obecně, všemi směry. Mám na mysli psychoterapii jako výkon SLUŽBY. Tedy v respektu a úctě ke klientům, ve vytváření vhodného prostředí pro setkání s klienty. (Vy)dáváme se osobně. Narozdíl od výuky metodických nástrojů, takový postoj lze „učit“ jen obtížně. 

Imelda i Jim tento rozměr naplňují způsobem neobyčejným, neotřelým a vtipným. 

Komentáře