INTENSIVNÍ SEMINÁŘ: PŘEDSUDKY A PŘESVĚDČENÍ – ODVRÁCENÁ STRANA TERAPIE?

Lektoři: Vratislav Strnad, Alžběta Nejedlá

Tři jednodenní setkání
10-12, 13.30 – 16.30hod. (15 hodin)

Pro účastníky a absolventy výcviků ISZ-MC, pro širší odbornou veřejnost – z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Polski!

Při hodnocení závěrečných prací absolventů chronicky narážím na obtíž účinně aplikovat a dotahovat práci s Předsudky v terapii, a to jak na straně klientů, tak nás terapeutek/terapeutů. Přitom s Alžbětou považujeme toto „řemeslo a umění“ v terapii za klíčové. Prolíná se jako živá voda napříč všemi přístupy, nejen systemickými (viz např. koncept „patogenních přesvědčení“ u psychoanalytiků). Seminář budiž „doučováním“, prohlubováním teorie (10-12 hod.) – ale ještě více kazuistickým seminářem reflektujícím vaši praxi (13.30 – 16.30). Předpokládáme vždy hodinu a půl na jeden případ, který můžeme obohatit dalším ad hoc sebezkušenostním praktikováním.

Cena pro účastníka: 2.400 CZK/100 EURO.

(Kapacita omezena na 16 lidí)

POSTWORKSHOPY na vyžádání!

Termíny setkání:
I. setkání: 17. dubna 2020
II. setkání: 29. května 2020
III. setkání: 4. července 2020

Těšíme se na vás, Vráťa a Běta

Přihláška

Komentáře