KLINIKA-web-svuj

Klinika Praha, Děčín

Týmové psychoterapeutické pracoviště se zaměřením na systemický a narativní přístup. Aktuální sestava psychoterapeutů nabízí zázemí a společnou platformu pro pravidelné setkávání pro kontakt se systemikou. Tvoří odbornou podporu pro soukromé praxe a vykonávání práce psychoterapeuta v dalších školských, zdravotnických a sociálních zařízeních a institucích.
Při pravidelných setkáváních probíhá intervize a supervize terapeutických praxí, výstupů z individuálních supervizí, případové supervize i supervize osobních témat.
Pravidelnou součástí je intervzdělávání, jak z oblasti psychických a psychiatrických diagnóz, psychosomatických onemocnění, tak dalších aktuálních témat z dalších oblastí.

Psychoterapie: Je možné kontaktovat kteréhokoli člena týmu a domluvit si s ním spolupráci.

Náš tým.