Mgr. Alžběta Nejedlá

Terapeutka, lektorka, supervizorka
tel.: 774 450 807
alzbetanejedla(@)email.cz

Profil

Nabízím expertní zkušenosti v oblasti psychologie práce. Působím jako psychoterapeutka a supervizorka zaměřující se na psychoterapeutická témata typická pro klientelu přicházející z komerčního prostředí (více než 1000 konzultací).

Typická témata: syndrom vyhoření, ztráta energie, stres, únava, psychosomatické potíže, depresivní stavy pramenící z přetížení a nejasného směřování, ztráta smysluplnosti, partnerské konflikty, stárnutí, výchova dětí (ADHD/ADD, Aspergerův syndrom), komunikační témata.

Od roku 2011 spolupracuji s ISZ MC v roli supervizorky.

Po dobu dvou let jsem byla členem evropského projektu ESCME zaměřující se na rozvoj „supervizních a koučovacích dovedností pracovníků pracujících s interkulturalitou“.

Mám zkušenosti jako lektorka krátkodobých i dlouhodobých kurzů (více než 1500 školících dní).

Klíčové dovednosti

Psychoterapie, Lektorské dovednosti, Vyjednávací dovednosti,
Supervize, Koučovací dovednosti, Práce s interkulturalitou,Krizová intervence, Procesní a projektové řízení, Vedení týmu, Komunikační dovednosti, Řízení změny, Práce v AJ

Pracovní zkušenosti

Psychoterapeutka, supervizorka, koučka, lektorka

Mgr. Alžběta Nejedlá 2008 – doposud

  • více než 1500 školících dní v komerčním i nekomerčním prostředí (manažerské a komunikační dovednosti, zvládání stresu a syndromu vyhoření, motivace, prokrastinace, vyjednávání, seberealizace, sebeřízení, řízení změn, řešení konfliktů, asertivita)
  • vedení výcvikových programů ve spolupráci s ISZ MC (více než 300 hod)
  • supervizní konzultace pro ISZ MC (více než 100 hod)
  • koučovací (min 700 hod) a supervizní konzultace (min 300 hod) v komerční sféře

Personální manažerka 2000-2008

Provident Financial, s.r.o., Karneval Media, s.r.o., Adastra, s.r.o.

 • vedení týmu
 • řízení změn
 • řízení fúze společnosti po personální stránce

Personalistka

Hewlett-Packard, s.r.o. 1997 – 2000

 • vzdělávání a rozvoj
 • odměňvání a benefity

Kvalifikace a vybrané kurzy

Institut pro systemickou zkušenost, Praha 2011 – 2015
800 h výcviku v systemickém přístupu k práci s klienty, ukončený obhajobou případové práce. 

Masarykova Univerzita – FSS 2001 – 2005
Magisterské studium
Obor: Sociální politika, sociální práce

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta 1997 – 2001
Bakalářské studium
Obor: Andragogika a personální řízení

Vybrané kurzy:
Holotropní dýchání
Maitri, v letech 2012-2017
Humanizující praxe: Kreavita a pospolitost v práci s dětmi, jejich rodinami a odborníky kolem nich.
Jim Wilson, 17.2.2016
Nablízku s blízkými přes hranice
Kurt Ludewig, 25.-26.11.2016
Užitečná praxe s dětmi a mladistvými: systemicko-improvizační přístup
Jim Wilson, 25-26.10.2012
Supervision in London
Jim Wilson, 8 hod, leden 2013
II. Mezinárodní systemická konference ISZ MC, 2011
Cestou hlasu
Institut Biosyntézy, Ivana Vostárková, 19.9.-12.12. 2011, 14 hodin skupinové terapie
Dialogické jednání s vnitřním partnerem
prof. Ivan Vyskočil, DAMU, 2011 – 8x 2 hodinové lekce

Odborné publikace a členství
Člen České asociace pro psychoterapii, od roku 2017

PhDr. Vratislav Strnad, Mgr. Alžběta Nejedlá, Základy narativní terapie a narativního koučinku, Portál 2014

Komentáře