Mgr. Jana Březinová

jana_bezinov
tel.: 608 124 680
brezinova(@)isz-mc.cz
přímá asociovaná členka
psychoterapeutka, lektorka,
supervizorka
www.janabrezinova.cz

Mé curriculum vitae
Původním povoláním jsem všeobecná sestra a nyní se již řadu let profesionálně věnuji psychoterapeutické prácipsychologickému poradenství.  Vystudovala jsem Univerzitu  Jana Amose Komenského v Praze. V bakalářském i magisterském programu jsem studovala speciální pedagogiku se zaměřením na poradenství. Dále jsem absolvovala Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii. Nyní v tomto výcviku působím jako supervizorka a v institutu ISZ-MC jako junior lektorka. Zabývám se i nadále systemickou teorií a praxí, aplikací této filozofie do poradenské a terapeutické práce.Jako psychoterapeutka jsem zkušenosti sbírala od roku 2000 v řadě institucí – PL Bohnice, psychoterapeutické centrum Gaudia, DropIn, Gaudia proti rakovině, o.s., nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, FN Královské Vinohrady. Dále jsem působila jako supervizorka pro společnost Duha, Sociální služby pro Prahu 2, sociální služby pro Dvůr Králové nad Labem, pro lékaře a sestry ve jmenovaných nemocnicích..Ve své praxi se věnuji především problematice partnerského poradenství a se svými klienty se dotýkáme
nejrůznějších témat, které se v rodinách řeší. Díky své dlouholeté praxi v oblasti psychosomatiky a ve  zdravotnictví,  poskytuji poradenství i párům, které řeší potíže s plodností a podporu ženám v těhotenství.

K rodinné problematice patří také poradenství pro vaše děti. Zastávám v této oblasti názor, že je vhodná spíše
rodinná terapie než dětská terapie. Hledáme společně s rodiči  a jejich dětmi cestu, jak dosáhnout požadovaných změn.

Pomohu vám také při rozvoji vaší osobnosti při řešení pracovních a výkonových otázek – označované jakokoučink.

Životopis v datech

Vzdělání:

 • UJAK,  obor speciální pedagogika, poradenství – mgr. studium, téma diplomové  práce: „Systemický přístup v psychoterapii psychosomatických  onemocnění“
 • UJAK,  obor speciální pedagogika – bc. studium , téma bakalářské práce: „Aplikace  systemického přístupu pro onkologicky nemocné“
 • 1998 –  Střední zdravotnická škola Havlíčkův Brod, obor všeobecná sestra. 25. 4. 2006 vydáno MZ ČR osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného  dohledu
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii při ISZ Praha – Akreditace České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
 • 2003 – Výcvik v telefonické krizové intervenci zakončený zkouškou
 • Pražská psychoterapeutická fakulta

Kurzy, semináře:

 • Arteterapie  v arte ateliéru PL Bohnice.
 • Kurzy  arteterapie a neverbálních technik
 • Účast na odborných seminářích ISZ, konferencích, přednáškách

Praxe:
Psychoterapie:

 • 2000–dosud  – privátní psychoterapeutická praxe
 • 2006–2010  – Psychoterapeutické centrum Gaudia – psychoterapeutka, lektorka seminářů  pro zdravotní sestry a odborníky v pomáhajících profesích
 • 2008-2010  Gaudia-ISZ s.r.o. – psychoterapeutka

2006-6/2010 – Gaudia proti rakovině, o.s. – psychoterapeutka, předsedkyně sdružení

 • 2006–2011  – Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze – psychoterapeutka, odd. chirurgie a interny. ambulantní psychoterapie, spolupráce s Gaudia proti rakovině, o.s.
 • PL  Bohnice – centrum krizové intervence, odd.dětské psychiatrie, odd. léčby závislostí, dílny centrální terapie.
 • Centrum pro rodinu DROP IN o.p.s. – terapeutka

Supervize:

 • Duha o.s., integrace osob  s mentálním postižením – supervizorka týmu asistentů chráněného

bydlení

 • Centrum sociálních služeb  Praha 2
 • Sociální služby Dvůr Králové nad Labem
 • GI s.r.o – Komplexní  psychoterapeutický výcvik v systemické terapii
 • ISZ-MC – Komplexní  psychoterapeutický výcvik v systemické terapii
 • Nemocnice Milosrdných sester  sv. Karla Boromejského v Praze – supervize pro lékaře a sestry,

přednášková činnost

 • FN Královské Vinohrady – supervize pro lékaře a sestry, přednášková činnost v rámci o.s.

Gaudia proti rakovině

Lektorská činnost:

 • 2010 –  dosud- KOMPLAN, o.p.s. – Lektorka vzdělávacího programu Standardy

prakticky aneb se jak se domlouvat a domluvit s klientem

 • Psychoterapeutické  centrum Gaudia – lektorka seminářů pro zdravotní sestry a odborníky v

pomáhajících profesích
Odborné reference: PhDr. Vratislav StrnadMgr. Jan Hesoun