Mgr. Markéta Závěrková

zaverkovavedoucí Klinika psychoterapie – Praha Děčín
tel.: 737 423 801
zaverkova(@)isz-mc.cz
přímá asociovaná členka, lektorka, supervizorka
psychoterapeutka
www.psychoklinika.cz

Mgr. Markéta Závěrková
psychoterapeutka

Motto: „Odvážit se, změnit se, uspět společně“

 

Vzdělání a další specializace, rekvalifikace 
1994-1998 JU- Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

Státní zkouška z klinických a preklinických oborů, speciální pedagogiky a sociální práce

Diplomová práce – Dítě jako oběť sexuálního zneužívání

1989-1993 Střední zdravotnická škola, Děčín, obor dětská sestra

1999-2005 Psychoterapeutický systemický výcvik  -Umění pomáhat, Umění terapie,  800hodin., ISZ Praha, akreditovaný ČLS JEP pro zdravotnictví

2014 Práce s lidmi trpícími duševními potížemi – narativní terapie, MarilynO’Neil, ISZ-MC Praha

2014 Finské zkušenostisti s transformací o duševně nemocné, Jaakko Seikkula, Centrum pro rozvoj duševního zdraví a Narativ, Praha

2013 Workshop, Práce s předpoklady, aktivní účast, ISZ-MC Praha

2013 Supervize a koučování v na řešení orientovaném stylu „Ba“, Peter Sundman, ISZ-MC Praha

2013 Seminář „Psychosomatika v gynekologii“, OS ČLK Děčín

2013 Seminář „Psychosomatická onemocnění“, OS ČLK Děčín, aktivní účast

2012 14. Psychosomatická konference v Liberci, Tělo-duše-vztah, 10.-13.10., aktivní účast

2012 3. Konference o ADHD pod Schweizerische Eidgenossenchaft, Praha, 21.6. 2012, aktivní účast, Emoce a prožívání u dětí s ADHD

2012 Seminář Jeruzalem Narrative Institute, 2. Setkání Mezinárodní Narativní Akademie, Chana Rachel Frumin, Gidón Mordechaj Friedmen

2011 „Systémy předpokladů a systémy praxe, III. Mezinárodní systém. konference, SOFT a Česká systemická společnost

2010 „Nové poznatky v léčbě ADHD III.“ Academia medica Pragensia, doc. MUDr. Ivo Paclt, odborný garant

2010 „Současný stav systemické terapie“, Kurt Ludewig, ISZ-MC

2009 „Umění dotazovaní v narativní terapii“ Jill Freedman, ISZ-MC

2005 „Collaborative Postmodern Approach to Therapy“, Harlene Anderson, SOFT

 

Další schopnosti dosažené během studia či praxe

1999 Obchodní a prodejní dovednosti,  Mercury Iternational, Praha, 16hod.

1997 Psychoanalýza –100hodin, při VŠ

1994 Vyšší zdravotnická škola, Praha 5, obor Porodní asistentka, 1 ročník

 

Pracovní zkušenosti

Psychoterapie

2014 člen ČAP –Česká asociace pro psychoterapii

Od 2/2010 dosud,  OSVČ, Psychologické poradenství a diagnostika, Horská 3, Děčín 2

Psychologické poradenství, psychoterapie, supervize – psychoterapeut

Psychoterapie individuální, párová, párová rodinná, práce se skupinou, supervize jednotlivců, institucí, vzdělávání, lektorská činnost, 9 let psychoterapeutické praxe

Od 3/2009 dosud,  ISZ-MC, Máchova 7, Praha 2 Asociovaný člen institutu v sekci klinika, psychoterapie, supervize, lektorská činnost, ředitelka týmu  sekce klinika, vedení týmu, určování vizí a strategií, kontrola jejich naplňování, výzkum

Založení Klinika Praha-Děčín pro zvyšování praxe studentů a přiblížení dostupnosti terapie klientům

Od 1/2009 do 2/2010 Ambulance psychoterapie. Labská 17, Děčín 1, Psychoterapeut, psychologické poradenství

Od 9/2008 Mateřské centrum Rákosníček, U plovárny, Děčín 1, Individuální a rodinné poradenství, lektorská činnost, vzdělávání, semináře, práce na projektech MPSV – Zdravé rodičovství

2003-2005 psychoterapeutické poradenství pro svěřence, VÚDM Děčín

1999- 2000 VÚDM Děčín, etoped, vedoucí psychologicko-etopedického úseku

1998-  1999 VÚDM, Děčín, sociální pracovnice, vychovatelka, Středisko výchovné péče

 

Vzdělávání, lektorování, poradenství

2014 Semináře pro zdravotní setry, Krajská zdravotní Ústí nad Labem

2014 Vzdělávání pěstounů, vedení pěstounské skupiny v rámci sdružení Popsi, Děčín

2013 Vzdělávání pěstounů v rámci projektů spojených s aktivitami sdužení Popsi, Děčíni

2013, 2014 Spolupráce s ČLK Děčín, semináře pro lékaře, psychosomatika, psychoterapie

2012,2013 Lektor kurzu Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik, Fokus, Praha

Od 2011,2012 Lektor psychoterapeutického výcviku ISZ-MC,  – Cestou systemických terapií, Párová a rodinná terapie, pod supervizí  PhDr. V. Strnada

2010,2011, 2012, 2013, 2014 Projekt  – Zdravé rodičovství,  MC Rákosníček Děčín, dotován MPSV, vzdělávací kurzy, rodinná poradna, otevřené semináře – psychoterapeutka, lektorka kurzů a seminářů

2011,2012 Lektor akreditovaných kurzů MPSV, KVS info Děčín,  Komunikace s uživateli sociálních služeb, Komunikace na pracovišti, Supervize jako pomocník v přímé péči

Od 3/ 2009 dosud,  aktivní účast na celostátních konferencích celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách, KVS info, 19 prezentací

 

Supervizní činnost

2011, 2012 Domov pro seniory Kadaň, supervize týmu zdravotních sester a ošetřovatelek, supervize vedení

2011,2012 ÚSP Krásná Lípa, Domov pro seniory Krásná Lípa, supervize pracovníků v přímé péči

2011 Onkologické centrum, Praha 4, supervize týmu lékařů, supervize týmu sester

2010, 2011, 2012 Domov pro seniory Šluknov, supervize týmu – zdravotní sestry, ošetřovatelky, další pracovníci v přímé péči, supervize vedení

2010 Centrum bolesti, FN Bulovka, Praha 8, supervize týmu – zdravotní setry, vedení – lékaři