NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP V TERAPII A V PROCESECH ROZVOJE ORGANIZACÍ

Peter Sundman (Helsinky) a Ferdinand Wolf (Vídeň), s narativními glosami Vráti Strnada.
Anglicky s tlumočením Jana Friese

Termín: 10. – 11. května 2018

Pro pracovníky v pomáhajících profesích, supervizory, poradce, managery, konzultanty, personalisty, kouče a studenty

10. května
Ferdinand:
Na řešení orientovaný postoj – intervence, charakter terapeuta či obou stran?

Na řešení orientovaný přístup je často vnímán jako sbírka užitečných nástrojů, velmi efektivních v psychoterapeutické léčbě. Mám za to, že jde o velké nedorozumění , protože SF přístup má některé specifické výstupy, překračující speciální technické nástroje. Podle mého existují některé zajímavé otázky, které bych rád ve workshopu reflektoval:

  •  Jak můžeme coby terapeuti předpokládat, co je v SF konverzaci dobré a užitečné? Co by mělo být něčím víc než následováním SF předpisů, takže důsledkem toho nejde jen o sledování pravidel?
  • Jak jako terapeuté můžeme efektivně podněcovat a chránit klientovy schopnosti a méně mluvit o podněcování jeho vlastních sil? Jak můžeme stimulovat a posilovat zodpovědnost klienta, namísto stanovování povinností?
  • Co nám terapeutům může pomoci uznat dovednosti a schopností lidí, tak aby klienti poznali svou zodpovědnost a mohli se stát zodpovědnými

Peter: 
Práce na změně v Na řešení orientovaných dialozích

Nahlédneme zde do NŘO dialogů, v nichž se praktikující osoba soustředí na vzájemnou výměnu slov a akcí mezi ní/m a klienty. Jak z momentu na moment reaguje na to, co klient udělal a řekl předtím? Jak se záměrně drží specifických SF témat, osvětluje je, dále je rozvíjí nebo k nim přidává, vycházeje/jíc z toho, co slyšel/a  od klienta a co se zdá, že pomůže vytvořit sdílenou společnou konstrukci ve směru změny, kterou si klient přeje.

(1 přednáška + 1 demo ilustrace + 1-2 cvičení)

11. května
Ferdinand:
Význam NŘO perspektiv v procesech rozvoje organizace

V rakouských novinách a masmediích politici a manageři často mluví  o svých politických a manažerských strategiích  a používají při tom obrat: “Ve všem, co dělám, jsem orientovaný na řešení!” Jeden z nich dodal: “Pro problémy, s nimiž se musím vypořádat, mám většinou řešení!”

Rád bych reflektoval jazyk popisů a termínů užívaných v organizacích (v komunitních institucích, nestátních NGO´s a společnostech) , co by mohlo být užitečné pro vývoj a pracovní situaci zaměstnanců při používání  NŘO perspektiv.
Peter: 
Nástroje reflexe v různých organizačních kontextech

NŘO práce v kontextu organizace je zcela přímočarým  nástrojem pro facilitaci žádoucí změny.  – V komplexních situacích však stojí za to nahlédnout proces změny vice v detailu.  Chtěl bych tedy ukázat a spolu s vámi nacházet některé nástroje reflexe, zvláště užitečné v kontextu vašich organizací. .V komplexních situacích – např. když se leadership, automatizace a objemy služeb mění současně, stojí za to přidat do procesu změny reflexivní komponentu. To obvykle znamená zapojit/angažovat do změny tolik pracovníků, jak jen možno, pro reflektování a hodnocení procesu z různých perspektiv. Přednesu pár příkladů a všichni pak budeme hledat reflexivní nástroje pro facilitaci těchto změn. Přednostně pro to využijeme vaše kontexty.
( 3 – 4 vstupy, příklady a cvičení)

 

Peter, původně sociální pracovník, má nyní již třicetiletou zkušenost jako pracovní a klinický supervizor ve veřejných vzdělávacích, zdravotnických a sociálních službách, v neziskovém sektoru a v odděleních lidských zdrojů ve firmách. Má mimo jiné licenci kouče v SF přístupu a vzdělává supervizory. Ve Finsku patří k průkopníkům SF přístupu, je akreditovaný výcvikový psychoterapeut a člen představenstva EBTA (Evropská společnost pro krátkou terapii).

 

Ferdinand, klinický psycholog, systemický rodinný terapeut, ericsonovský hypnoterapeut (KliHyp – MEG – München), výcvikový terapeut a lektor pro systemickou rodinnou terapii v ÖAS-Wien, supervizor, mediátor. Externí lektor v ISZ-MC Praha a v ISZ Košice.
Prednášková činnost: o.i. v Berlíně (DAF, Vyšší odborná škola A. Salomon), Bambergu (Synergetik-Herbstakademie), Mnichově (MEG-München), Brémách (EBTA), Paříži (EBTA), Bolzano (Istituto Altoatesino per la ricerca e la terapia sistemica), Zaragoza (Universidad de Zaragoza), Řím, Brugges, Salamanca aj.
Publikace z oblasti systemické teorie a praxe, hypnoterapie, krátké na řešení orientované terapie a rozvodové mediace.

Cena: 2 500 Kč/ 100€ (platba přijatá do 31. března)
2 900 Kč/ 115€ (platba přijatá po 31. březnu)
Účast na workshopu má hodnotu dvou dní výcvikového setkání.

Časový rozvrh:
čtvrtek: 10 – 13, 14.30 – 18.30 hod.
pátek: 9.30 – 17.00 hod.

Místo konání: Máchova 7, Praha 2 (bude upesněno dle počtu účastníků)

Přihláška

Komentáře