Nablízku s blízkými přes hranice

Tentokrát s KURTEM LUDEWIGEM

Na workshopu 25. – 26. listopadu/novembra 2016 v ISZ-MC Praha

SYSTEMICKÉ TERAPIE V TEORIÍCH A PRAXI – OSOBNÍ A HISTORICKÁ REKONSTRUKCE

Kurt-LudewigKurt Ludewig (nar. 1942 ve Valparaisu, Chile). Patří k pionýrům systemické terapie v německé jazykové oblasti a v Evropě. K prvním terapeutům, kteří převzali a dále posunuli její vývoj. O těchto krocích v teoretickém diskurzu nás spravuje v souvislosti se vznikem nových technik, jako např. u Stevea de Shazera, Toma Andersena a Michaela Whitea. V rámci své dosud završující prezentace v Praze (1990 – 2016) spojuje teoretické a praktické základy systemických terapií se svou vlastní 35-letou praxí klinika a se svým příspěvkem k dalšímu rozvoji systemické terapie.

Kurt Ludewig, Dr. phil., německo-čilský psycholog, systemický terapeut.

1974-1992: Dětská a dorostová psychiatrie na Univerzitní klinice Hamburk-Eppendorf

1992-2004: Vedoucí psycholog na dětské a dorostové psychiatrii Univerzitní kliniky v Münsteru.

1993-99: zakládající předseda Systemické společnosti

2001-2005: člen představenstva EFTA (European Family Therapy Association).

2004: V rámci EFTA zorganizoval v Berlíně dosud největší evropský kongres systemických terapeutů a terapeutek.

Místo konání: výcvikové středisko ISZ-MC Praha 2, Máchova 7

Časový rozvrh:

pátek: 10 – 13, 14.30 – 18.30 hod.

sobota: 9.30 – 17.00 hod.

 

25. listopadu dopoledne:

Léta základů a vývoj systemické terapie – díl prvý.

Rodinné terapie se do konce 70tých let setkávaly s dalekosáhlým přijetím. Jejich zakladatelé (Haley a Minuchin přes Watzlawicka po Selvini-Palazzoli) vzešli ponejvíce z analyticky orientovaných psychoterapií a z psychoanalýzy.  Teprve praxe výzkumníků z oblasti schizofrenie (jako Wynne a dalších) otevřela prostor od práce s jedinci k práci s rodinami. Pro ukotvení této praxe vznikaly nejprve ad hoc teorie. Toto pole rozšířilo zavedení systémové teorie.  Teprve však vlivem neurobiologa Humberta Maturany došlo pak kolem r. 1980 k teoretickému obratu ke konstruktivismu a přitom též ke vzniku systemické terapie jako takové.  Již v roce 1990 došlo v Praze k prvnímu představení systemické terapie – podle hamburského modelu. Při tom jsme podpořili Vráťu Strnada a jeho kolegy/ně v založení vlastního svébytného tréninkového institutu v Praze. Od té doby jsme pěstovali mnohočetné vztahy mezi hamburským ISS a pražským ISZ.   

odpoledne:

Prezentace konceptu stacionární péče o mladistvé trpící tzv. mentální anorexií – s přímým uplatněním systemického myšlení a jednání. ILUSTRACE TÉTO STACIONÁRNÍ TERAPIE A TOHOTO KONCEPTU VÝŇATKY VIDEONAHRÁVEK.

26. listopadu dopoledne:

Léta základů a vývoj systemické terapie – díl druhý.

odpoledne:

ŽIVÁ KONZULTACE z iniciativy účastníků ( = s jejich klienty) + SUPERVIZE případů účastnic/účastníků včetně diskuse.

JAZYK: NĚMECKY s tlumočením Vráti Strnada. (Angličtina v diskusích možná.)

Cena: 2.800,- Kč při platbě do 25. září

3.200 Kč při platbě po 25. září 2016