NARATIVNÍ POSTOJE K ORGANIZACI – A NARATIVNÍ SUPERVIZE: zpráva z výjezdu ven

Třídenní seminář (LVOV, UKRAJINSKÝ INSTITUT MANAGEMENTU, 16. – 18. dubna) Vráti Strnada s 20 zástupci zdejších větších firem prověřil životnost konceptů

formulovaných v knize V. Strnada a A. Nejedlé: ZÁKLADY NARATIVNÍ TERAPIE A NARATIVNÍHO KOUČINKU, Portál 2014. Zejména se ukázala užitečnost (zde tak pohnutých metanarací, spojených s pogromy a válkou – ve vazbě na firemní i osobní předsudky). „Kromě velkých předsudků – jsem se též setkal se sympatickým kritickým myšlením a lačností po novém myšlení.“ (VS)

Komentáře