Narativní práce s dětským traumatem

Velký vůz Sever nabízí 120hodinový trénink v narativním rozhovoru s dítětem a efektivní využití kreativních technik jako nástroje přeměny traumatického příběhu v příběh léčivý. Akreditovaný výcvik MPSV bude probíhat v období od 19.2. do 20.11.2018 ve výukových prostorách ISZ.

Témata výcviku:

– teorie narativního přístupu (+ trénink)
– hledání výjimky z dominantního traumatického příběhu, rozšiřování výjimky, rozvíjení nového příběhu, autorizace nového příběhu, začlenění nového příběhu do současnosti dítěte
– trénink základních komunikačních předpokladů pro narativní práce– systemické dotazování, externalizace
– kreativní metody pro narativní práci s dětmi
– práce s loutkou
– hry, prožitkové aktivity a prvky dramaterapie pro pochopení a ukotvení nového podpůrného příběhu dítěte

Lektoři: Mgr. Kamila Kudlvasrová, Mgr. Juraj Žáček

Bližší informace k výcviku