Narratio vstupuje do ISZ-MC

Po úmrtí našeho učitele a kolegy Vráti Strnada jsme se s Markétou Závěrkovou a dalšími ujali výcviků v ISZ-MC. Chceme zachovat tradici systemického pohledu na psychoterapii, kterou Vráťa ztělesňoval. Zároveň máme své důrazy a preference. Doufáme proto, že vzdělávání u nás prodlouží tradici kvalitního komplexního přístupu k praxi a teorii psychoterapie.

V reakci na COVID-19 a s tím související vládní nařízení chceme vzdělávání nadále poskytovat i online formou. V souladu s vírou v positivní moc změny hledáme příležitosti. Vytváříme řešení a neřešíme problémy. #onlineisfine #onlajnjefajn

Honza Hesoun (aka Mgr. Jan Hesoun)

Komentáře