PhDr. Eva Linhová

linhova
linhova(@)isz.cz
Externí členka
lektorka, supervizorka

PhDr. Eva Linhová
Košice 
Slovenská republika

Profesionální kvalifikace:
Psycholožka a pychoterapeutka zapsaná v Seznamu psychoterapeutů SR Slovenské psychoterapeutické společnosti (od r. 2004), se specializací pro systemickou a rodinnou terapii, lektorka, supervizorka, kouč.

Vzdělání a další kvalifikace:
1979 – 1983  studium psychologie: Katedra psychologie Filozofické fakulty UPJŠ Košice

Profesionální kvalifikace:Psycholožka a pychoterapeutka zapsaná v Seznamu psychoterapeutů SR Slovenské psychoterapeutické společnosti (od r. 2004), se specializací pro systemickou a rodinnou terapii, lektorka, supervizorka, kouč.

Vzdělání a další kvalifikace:
1979 – 1983  studium psychologie: Katedra psychologie Filozofické fakulty UPJŠ Košice
1988 — 1991  komunitní psychodynamický psychoterapeutický výcvik v rozsahu 370 hod
1992 – 1994  výcvik v rodinné terapii v rozsahu 235 hod se supervizí
1996 – 2003  výcvik v systemické psychoterapii v rozsahu 750 hod.
2001 — 2011  Mezinárodní konference, semináře, workshopy o systemické terapii v Praze pořádané ISZ Praha a ve Vídni, pořádané ÖAS Wien

Jiné krátkodobé výcviky a kurzy: ericksonovská hypnoterapie, logoterapie, Satirovská rodinná terapie, KBT a jiné.

Profesionální činnost:
1983 – 1986  poradenská psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně v Rožňavě
1987  – 1996  poradenská psycholožka v Krajské pedagogicko-psychologické poradně v Košicích
1996 – 2006   psychoterapeutka na oddělení psychoterapie v KPPP v Košicích
od roku 2000 činná také v soukromé psychologické a psychoterapeutické praxi
od roku 2000 spoluzakladatelka a ředitelka Košického institutu pro systemickou zkušenost ISZ KE, odborná a lektorská činnost ve spolupráci s ISZ Praha, ÖAS Vídeň, IaM Vídeň
od roku 2006 spoluzakladatelka a členka Slovenské asociace koučů
od roku 2006 činná jen v soukromé psychologické a psychoterapeutické praxi, lektorka, supervizorka, kouč

Lektorská činnost:
2001 – 2003   lektorování psychoterapeutického výcviku v systemické psychoterapii s akreditací Slov. Psychoterapeut. společnosti ve spolupráci s ISZ Praha a ÖAS Vídeň v Košicích 400 hod
2004 – 2007   lektorování komplexního psychoterapeutického výcviku akreditovaného Slovenskou psychoterapeutickou společností ve spolupráci s ISZ Praha a ÖAS Vídeň v Košicích 800 hod
2005              lektorování kurzu pro manažéry „Systemický manažment a koučovanie“ ve spolupráci s ISZ Praha v Košicích 100 hod
2006              lektorování kurzu narativní terapie „Cestou príbehu“ ve spolupráci s ISZ Praha 100 hod
2006  – doteď  lektorování komplexního psychoterapeutického výcviku ve spolupráci s ISZ Praha s akreditací SPS v Košicích 500 hod
2001 – 2007  lektorování komunikačních tréninků a kurzů pro organizace, zaměstnance organizací (ArtComp, úřady práce SR, KABA, Železničná spoločnosť, Andritz-Jochman aj.) dohromady 1050 hod

Prednášková a publikačná činnosť:

Aktivní účast na mezinárodních konferencích v rodinné terapii a na odborných mezinárodních konferencích o koučování, pořádaných ve Slovenské republice (v letech 1997, 1998, 2000, 2004, 2005).
Publikační činnost zaměřená na poradenství, rodinnou terapii, systemickou terapii, narativní přístup a koučování (Psychologie a patopsychologie dítěte 2000, 2004, sborníky z konferencí aj.).

Komentáře