SPOLEČNÁ TVOŘIVOST V KONTEXTU SYSTEMICKO – HUMANISTICKÁ ORIENTACE

Jim Wilson, systemický terapeut z Londýna, potřetí v České republice, nyní v Ostravě     

Kdy: 10.- 12. září 2017

Jim Wilson patří do networku OPEN DIALOGUE svébytných osobností (Seikkula, Rober,atd.)

(INOVATIVNÍ PŘÍSPĚVEK)

Tlumočení: Mgr. Marek Jargus

Dialog nemůže existovat bez pokory.  Paulo Freire

CÍLE
Třídenní workshop pomůže navýšit efektivitu účastníků v rámci jejich praxe tím, že prozkoumá možnosti v terapii s rodinami, páry a jedinci. Pozornost bude věnována rozšíření terapeutického „repertoáru“  a osobnímu „stylu“ pomáhajícího pracovníka/terapeuta. Účastníci budou pozváni k diskusím o dilematech a výzvách vlastní praxe – pro posílení toho, co je dále na jejich cestě hlavně zajímá a čemu by se dále chtěli učit.
ÚVODEM
Rodinná terapie a systemicko – narativní přístup se vždy pohybovaly na hraně experimentování a „neuctivosti” ve vztahu ke každé teoretické a “manuálové” pravověrnosti. Mnozí praktici dosud musí být poslušni organizačním a byrokratickým požadavkům, které mohou omezovat a zužovat příležitosti pro větší společnou tvořivost v jejich každodenní praxi.  Jim Wilson chce při našem ostravském setkání pozvat účastnice/ky z České i Slovenské republiky k novému setkání s vlastním tvořivým potenciálem a také k uvažování nad způsoby zapojení kreativní síly těch, kteří se k nám obracejí o pomoc.  Pozornost bude věnována jejich tlakům a stísněnostem, které omezují možnosti víc než si my myslíme.

Místo konání: Ostrava-Radvanice, ul. Těšínská 236/244, v centrum TreFa (budova fary)

Možno zařídit ubytování v hotelu Taurus, 5 min od fary pěšky. Případné požadavky na ubytování vepište do poznámky v přihlášce.

Platby:
do 30. 6.: 2 100.- Kč // 77 Euro
po 30. 6.: 2600,- Kč // 96 Euro

Program:
NEDĚLE, 10. ZÁŘÍ (15 – 19 hod.)
Téma: SYSTEMICKÁ PRAXE JAKO PROCES HUMANIZACE

Aby Jim nastavil scénu pro workshop, vyloží nejprve své klíčové ideje (svou systemickou a radikálně humanistickou orientaci). Chce též oslovit a doptat se na hlavní oblasti zájmu účastnic/ků, aby je potom zpracoval v průběhu tří dní.

Jim použije příklady kazuistik a ukázky z videa pro ilustraci jeho praxe.

Klíčové ideje budou zahrnovat:

 • Zakotvení praxe v rámci systemicko – humanistické orientace
 • Převedení ko-operativní orientace do praxe
 • Spoluvytváření možností s klienty
 • Dělání toho, co je možné – uvedení do „ne tak moc neobvyklého rozdílu“
 • Úvahy nad prvním setkáním – s klienty a s jejich kontexty
 • Pohled na naše předsudky – coby zdroj užitečné informace

PONDĚLÍ, 11.ZÁŘÍ (9 – 19 hod.)
Téma: PŘINÁŠENÍ MOŽNOSTÍ DO ŽIVOTA

Tento den nabídne diskuze, dovednostní cvičení a video ilustrace systemické terapie. Též se budeme zabývat společnou tvořivostí a rozšířením repertoáru praktických nástrojů:

 • Posunutí se od konceptů ke „hříšti“ praktikování
 • Styly vědění a velkomyslný Duch: tři dimenze kreativitity účastníků
 • Práce v rozsahu repertoáru možností klienta, s nímž se potkáváme
 • Reflektování jako pomoc učení a praxe
 • Diskuze o proběhlých tématech

ÚTERÝ, 12. ZÁŘÍ (9 – 15 hod.)
Téma: PROZKOUMÁNÍ KLÍČOVÝCH PRAKTICKÝCH VÝZEV ÚČASTNÍKŮ

Tento den bude zaměřen na specifická témata, výzvy a starosti účastníků, se záměrem podpořit proces skupinového učení:

 • Nácvik dovedností
 • Prozkoumání způsobů systemického vedení rozhovorů
 • Užitečné způsoby reflektování
 • Jak můžeme poskytnout radu takzvaným klientům v odporu!
 • Ošetření momentů signalizujících nástup důležité změny
 • Zaměření na performativní aspekty v repertoáru( např. vstaní ze židle)
 • Výstupy učení a závěrečné reflexe

jim photoJIM WILSON je systemický terapeut registrovaný UKCP. Provozuje praxi v Child and Family Psychology Service (Středisko dětské a rodinné psychologie) ve Walesu, kde též žije.  Rozsah jeho publikací a praxe představuje 35 let práce rodinného terapeuta.  Poskytuje supervizi, konzultace a trénink kolegyním a kolegům v Mental Health Services (ve službách pro duševní zdraví) a v Social Care Organisations (v organizacích sociální péče) ve Spojeném Království, v Evropě a v dalších zemích. Jeho knihy a články se používají v mnoha tréninkových kurzech ve Spojeném Království a v USA. Jeho poslední kniha CREATIVITY IN TIMES OF CONSTRAINT: A PRACTITIONER´S  COMPANION IN MENTAL HEALTH AND SOCIAL CARE (KREATIVITA V ČASECH NÁTLAKU: PRAKTICKÝ PRŮVODCE PÉČÍ O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČÍ) vyjde letos v Karnac Books, UK.