„Spoluvytváření „Páté provincie“ humanistické terapie v náročných časech:

Zkoumání tvořivosti, odolnosti a uvolnění.“

Jim Wilson (Londýn) & Imelda McCarthy (Dublin)

INTERAKTIVNÍ DVOUDENNÍ WORKSHOP

(Tlumočí Jan Hesoun, diskusní výměny v angličtině nelze vyloučit.)

Termín: ZRUŠENO

Místo konání: Výcvikové centrum ISZ-MC, Máchova 7, Praha 2 (konkrétní místnost bude upřesněna dle počtu účastníků.)

V tomto workshopu se budeme snažit otevřít prostor společné tvořivosti, pomoci účastníkům nalézt nový směr v jejich práci.

– Představit své ideje a přístup z hlediska naší vztahově orientované terapeutické praxe a zasadit je do společensko-politického kontextu, který se podílí na mnohých projevech nepohody, kterou lidé zažívají. Předpokládáme, že sociální či vztahové terapie jsou vázány kulturou, nejsou jí ale svázány. Vždycky máme manévrovací prostor.

– Podle našeho pojetí, je každá konverzace improvizací, každé setkání je propojením kultur. Rádi bychom vytvořili takové prostředí, ve kterém mohou mít účastníci důvěru, že se budeme s veškerou vážností věnovat jejich otázkám a tématům. Doufáme, že se to podaří i díky aktivitě účastníků se zájmem o spolutvořivý dialog umožňující změnu k lepšímu, který překoná i kulturní a společenské rozdíly.

– Rádi bychom zvažovali možnosti lidského propojení, obtíže a terapeutickou účinnost a současné způsoby posílení praxe tvořivým dialogem.

Součástí dvoudenního interaktivního programu budou prezentace případů lektorů i účastníků, cvičení reflexe a meditace, kresba diamantů – osobních diagramů, skupinová diskuse a video prezentace Jimovy praxe. Jde nám o rozšíření záběru a efektivity terapeutického přístupu k rodinám, párům, jedincům i organizacím.

OBSAH:

Tento interaktivní dvoudenní workshop Jima a Imeldy se soustředí na to, čím se nejvíce zabývají účastníci semináře, když řeší obtížné osobní, profesní, společenské a globální situace. Oba lektoři ukazují, co jim pomáhá v jejich dlouholeté praxi doma i v zahraničí. V průběhu také reagují navzájem na práci svou i účastníků v klinických, teoretických, filosofických, politických i osobních otázkách.

– Přehled charakteristických rysů a principů „Páté provincie“

– Náčrt klíčových principů systemického humanismu, který je základem pro orientaci systemické a rodinné terapie

– Zaměření na Dis-Pozici, „Diamanty“, které pomáhají vytvořit „Dis-Pozici „Oba/A““, která se týká mnoha dilemat a protichůdných požadavků, kterým my i klienti čelíme při společné práci

– Zaměření na vytvoření podpůrné komunity nutné k posílení naší tvořivosti, odolnosti a péče o sebe

– Meditace jako způsob péče o sebe, o naši otevřenost, přijetí a podporu naší terapeutické praxe v náročných a stresujících časech

– Postupy, které posilují spolutvoření a podporují ústřední roli tvořivé reflexivity

– Pozornost vůči „generativitě“ tvůrčího dialogu (ve smyslu Kena Gergena).

Cena: 2 900 Kč/ 114€ (platba přijatá do 28. února 2019)
3 400 Kč/ 134€ (platba přijatá po 28. únoru 2019)
Účast na workshopu má hodnotu dvou dní výcvikového setkání.

Storno poplatek:

  • dříve než měsíc před seminářem vrácena částka, snížená o manipulační poplatek 150,- Kč
  • později než měsíc před seminářem peníze nevracíme

Časový rozvrh:
pátek: 10 – 13, 14.30 – 18.30 hod.
sobota: 9.30-12.30, 14-17.00 hod.

Doporučená literatura:

McCarthy, I & Simon, G. (2016) Systemic Therapy as Transformative Practice.  Everything is Connected Press: Farnhill. (Foreword by Monica McGoldrick)

Wilson, J. (2017) Creativity in Times of Constraint.  Karnac: London. (Foreword by Imelda McCarthy)

Imelda McCarthy PhD (Dublin) je rodinnou terapeutkou, supervizorkou a cca 40 let na mezinárodní scéně prezentovala své práce, které byly přeloženy do deseti jazyků. Ve své poslední knize (s Gailem Simonem), Systemic Therapy as Transformative Practice, popsala starší i nové systemické přístupy, se zvláštním důrazem na podporu kolegů v popisech této doby plné výzev. Též popsala vývoj svého konceptu „Fifth Province Approach“, vytvořeného s kolegy/němi Nollaig Byrne a Philip Kearney. (Poznámka překladatele: Irsko mělo kdysi čtyři provincie. Jednou do roka se čtyři králové setkali u kulatého stolu, v místě kde se tyto provincie dotýkaly, aby rokovali o společných záležitostech.) Přes 25 let byla též akademicky činná v oboru sociálních věd na University College Dublin, kde je nyní konzultantkou v Programu MSc systemické psychoterapie (Master of Sciences, něco jako u nás PhD). Její současná terapeutická a supervizní činnost probíhá v ‘The Fifth Province Centre’, kde též facilituje skupiny meditace (Fifth Province Sangha). Poslední léta facilituje též dvoudenní setkání zájemců o meditaci a „vývoj vědomí“ (consciousness evolution). Ve své meditační praxi integrovala svou systemickou a spirituální zkušenost – jako nástroj podpory dobrého života („wellbeing“) v dnešním světě plném výzev.

Imelda je u nás od r. 1994 už počtvrté. Tato pozoruhodná – živá, otevřená a „open minded“ žena – k nám jezdívala se svým kolegou Ernstem Salamonem (Stockholm), jehož Commission Model někteří dobře znáte. Tímto chci zároveň uctít jeho osobu a velký přínos pro nás. Nyní jsem „svedl“ Imeldu a Jima ke společné práci v Praze, neb to s nadšením uvítali. Jak též už v r. 1994 vyjádřili Kurt Ludewig a Steve de Shazer: „Prague – a neutral place for exchanges“.

Vratislav Stnad

Jim Wilson (Londýn) je u UKCP registrován jako systemický supervisor.  Je konzultantem, trenérem a supervizorem v oblasti zdravotních a sociálních služeb – v národním i mezinárodním rozměru. Je bývalým ředitelem The Centre for Child Studies at The Institute of Family Therapy v Londýně.  Přes 30 let praktikuje rodinnou a systemickou terapii ve zdravotnických službách pro děti a adolescenty ve Spojeném království (UK).

Ve svých seminářích, workshopech a prezentacích na konferencích se zaměřuje na kreativitu v praxi – a na dimenzi přístupů založených na spolupráci v oblasti služeb duševního zdraví, na lidi, kteří je využívají.

Z PUBLIKACÍ:

Child Focused Practice: A collaborative systemic approach (Karnac 1998), The Performance of Practice: enhancing the repertoire of therapy with children and families (Karnac 2007) and Creativity in Times of Constraint; a practitioner’s companion in social care and mental health services (Karnac 2017).

English version

Komentáře