O nás

ISZ-Management centrum

je privátním institutem, zaměřeným na teoretický a praktický rozvoj systemického myšlení v oblasti zdravotnictví, psychoterapie, školství, pomáhajících organizací a obchodních firem. Jádrem činnosti jsou jednak výukové programy, jednak přímé služby klientům a organizacím.

Poslání  ISZ-MC:
Péče o navýšení kvality služeb pro cílové klienty a organizace, jakož i další rozvoj metodického know-how a výukových programů, v napojení na know-how historicky předcházejícího institutu ISZ.

Cíle:

  • rozvojové výcvikové programy v oblasti systemické psychoterapie, systemické sociální práce a systemiky ve školství
  • vzdělávání a servis v oblasti systemického koučování, supervize a rozvoje organizací
  • služby klientům v oblasti psychoterapie, sociální práce, školství, psychosociálních organizací a obchodních firem.
  • permanentní rozvoj systemické praxe a metodologie propojené s výzkumem
  • podpora odborného růstu účastnic/účastníků výcvikových programů jejich zapojením do připravovaných projektů institutu
  • podpora rozvoje odborné spolupráce s domácími i zahraničními kolegy/němi

U vzniku ISZ Management centrum (2007) stojí:
Vratislav Strnad, Jan Hesoun, Pavla Toťová, Eva Linhová (SR), Ferdinand Wolf (Rak.)
s týmem dalších spolupracovnic/spolupracovníků v jednotlivých sekcích a pracovních skupinách

Kurt Ludewig (Něm.), čestný člen ISZ z.s. a ISZ-MC

I-KOS, z.s. je soukromým vzdělávacím institutem zaměřeným na pomáhání pomáhajícím profesionálům. Kromě vzdělávání nabízíme obchodním firmám, organizacím i jednotlivcům supervizi a koučování. Ve spolupráci s dalšími institucemi (ESCME) rozvíjíme i interkulturní management.