GDPR

Ochrana osobních údajů a soukromí

  1. Osobní údaje

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely jsou zpracovávány výhradně společností ISZ, z.s., včetně všech jeho pracovišť, Máchova 7, 120 00 Praha 2, IČ:  44847718. Spolek je zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 2864 (oddíl L, vložka 2846)

S Vašimi osobnímu údaji nakládáme v mezích všeobecně závazných předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nevyhnutelnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí níže uvedených osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby nebo s Vámi uzavřít smluvní vztah a splnit povinnosti z něj vyplývající.

  1. Zpracování osobních údajů a jejich účely

Osobní údaje odběratelů

Za účelem uzavření, smlouvy, plnění služeb a zajištění všech povinností z tohoto vyplývajících, potřebujeme Vaše jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon, mailovou adresu, IČO a DIČ. Výše uvedené osobní údaje jsou také zpracovávány za účelem archivace, která je potřebná na splnění všeobecně závazných právních předpisů

  1. Poučení o Vašich právech

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu osobních údajů
  • Právo na výmaz osobních údajů
  • Právo na omezení zpracovaní osobních údajů
  • Právo na přenosnost osobních údajů
  1. Data přechovávaná, zálohovaná a ukládána

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání členství a dále 3 roky po skončení členství ve spolku.

  1. Porušení práv dotčené osoby

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávané neoprávněně, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Kontaktní údaje

V případě potřeby zodpovězení Vašich otázek, týkajících se ochrany Vašich osobních údajů nebo při uplatnění Vašich výše uvedených práv, se na nás obraťte pomocí našeho kontaktního mailu  info@isz-mc.cz

V Praze dne 30.4.2018