Historie ISZ, z.s.

„Institut pro systemickou zkušenost“ (ISZ) vznikl v roce 1990 jako jeden z prvních privátních vzdělávacích institutů v psychosociální oblasti po sametové revoluci u nás. (Předcházela mu činnost Pracovní skupiny pro systemickou terapii a poradenství, iniciovaná Vratislavem Strnadem, a dvouletý výcvik v systemické terapii, pořádaný ISS Hamburg pod vedením Kurta Ludewiga v Praze.) Zakládajícími členy ISZ jsou Vratislav Strnad, Ivan Úlehla a Lenka Šimková.
  1. Iniciační období (1990 – 1993): charakterizuje intenzivní studium systemické teorie a společná práce s klienty, zejména s páry a rodinami. Tříbení prvotního metodického know-how (vymezujícího se nejprve vůči příbuzné, leč koncepčně odlišné rodinné terapii) pro dvouleté systemické kursy, rozbíhané současně v Praze, Banské Bystrici a Bratislavě. Počátky osvětové činnosti v zavádění systemického myšlení do psychosociální praxe ČR.
  2. Výstavba komplexního know how (1994 – 1996): období intensivní spolupráce s předními autoritami v oboru a jejich podpora: Steve de Shazer a Insoo Kim Berg (BTC Milwaukee), později Imelda Mc. Carthy (University Dublin) a Ernst Salamon (AGS Stockholm); dotváření komplexního know-how. Mocným networkovým podnětem byla první mezinárodní konference o systemické terapii v Praze (1994), jíž se účastnilo přes 70 zahraničních odborníků a 50 domácích účastníků. Připojení Zdeňka Macka (1995) k týmu.
  3. Stabilizace ISZ jako instituce (1997 – 2000): dotváření ISZ jako instituce (Macek) a společného vlastního know-how, umožňujícího otevírat 400 hodinové výcviky v systemické terapii a v psychosociální praxi (Tři stavy mysli, Úlehla; Pražský výtah, Strnad, Pomoc a kontrola jako rovnomocné nástroje intervenování, Úlehla). Podněty Ivana Úlehly (vydal knihu Umění pomáhat, která dodnes platí za významný zdroj inovativní výuky sociání práce) a Zdeňka Macka pro širší aplikaci systemického myšlení v sociální práci. Založení centra Ratolest pro pomoc rodinám s potížemi s plodností (Lenka Šimková). Pokračování mezinárodní networkové aktivity Vratislava Strnada a navázání spolupráce s NIK Bremen a s ÖAS Vídeň (Wolf, Klar, Reitmayer). Dočasné připojení Kateřiny Peclové (algoritmus Peclové) a Štěpánky Podrazilové k týmu.
  4. Období produktivity ISZ (2001-2006): Druhá mezinárodní systemická konference v Praze (2001), akreditace komplexního psychoterapeutického výcvikového programu (750 hodin) Umění terapie u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (2001) a přizvání externích kolegů do týmu tohoto stěžejního produktu, Františka Matušky, Olgy Kunertové a Jana Hesouna.  Podpora Evy Linhové v založení ISZ Košice jako nezávislého institutu a další systemické výcvikové základny (Strnad). Rozvoj nových produktů v oblasti komunitního plánování (Úlehla, Macek), narativní terapie (Strnad, Hesoun) a systemického managementu/koučování (Strnad). Vytvoření pracovišť ISZ (2004) – Vzdělávacího střediska (Macek), Management centra (Strnad) a Renesance (Úlehla) s postupně rostoucí autonomií. Další rozvoj střediska Ratolest (Šimková). Pokračování tradice zahraničních seminářů (Mc Carthy/Salamon; Harlene Anderson; ISS Hamburg).
  5. ISZ jako základna nezávislých institutů (2007): spojených dlouhodobou tradicí společného myšlení v rozvoji systemické praxe a společnou značkou ISZ.
ISZ v letech 1992 – 2007 vzdělal a certifikoval v oblasti systemického myšlení a psychosociální/poradenské praxe více než 1000 českých a více než 200 slovenských kolegyň a kolegů v jednotlivých výcvikových a tréninkových modulech (v oblasti psychoterapie, sociální práce, firemního poradenství, supervize a koučinku – v nejrůznějších resortních a institutních oblastech, jako je psychoterapie a psychiatrie, protidrogová prevence, krizová intervence, probační a postpenitenciární péče, speciální pedagogika a výchovné poradenství, péče o zdravotně a mentálně handicapované, supervize organizacím, firemní koučink, atd.) Mnohé absolventky a absolventi výukových modulů patří k inovativním odborníkům ve svém oboru.

Od r. 2007 funguje náš tým jako ISZ-MC