Systemická práce s párem a rodinou

Intenzivní kurz je příspěvkem k vyplnění mezery na odborném poli vzdělávání v práci s párem, rodinou či jiným systémem.

200 hodin kurzu

Kurz  v červnu 2014 úspěšně prošel dobrovolným auditem Fondu dalšího vzdělávání MPSV ČR

Zahájení: 30.-31. března 2020

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kurz je určený

   • těm pracovníkům, kteří musejí při práci s jedincem brát v ohled jeho další systémové propojení (např. když je problém vázaný na systém školy, léčebného, preventivního, komunitního, ústavního zařízení, apod.).
   • je vhodný pro ty, kteří pracují s problémovými dětmi nebo mladistvými, kde je nevyhnutelnou součástí poradenského a terapeutického procesu spolupráce rodičů, případně učitelů, vychovatelů a jiných.
   • je užitečný pro sociální pracovníky či rodinné poradce, pracující s problémovými rodinami.
   • je neocenitelný pro párové a manželské poradce a terapeuty,kteří při práci musejí brát v ohled různé, často na pohled protichůdné potřeby zúčastněných stran a neustále nacházet cesty vedení smysluplného, konstruktivního dialogu.

 

TEORETICKÁ ČÁST zahrnuje systémové a novější systemické modely párové a rodinné terapie a teorie komunikace v širokém spektru soudobých příspěvků a škol, probírané z hlediska oborů, které usilují o rozšíření potenciálu klientů.
PRAKTICKÁ ČÁST obsahuje detailní modelování práce s párem a rodinou ve skupině, živé konzultace s klienty a supervize videozáznamů účastníků. Zahrnuje intenzivní práci s kontextem účastníků.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lektor: Vratislav Strnad
Hostující lektoři: Ferdinand Wolf (ÖAS Vídeň), Veronika Büchler

Struktura kurzu: 13 dvoudenních setkání po 16 vyuč. hodinách v průběhu cca 2 let.

Při vedení 12 – 16ti členné skupiny lektoři využijí specifické zkušenosti účastníků v dané oblasti a připojí k nim své dlouholeté zkušeností v oblasti párové a rodinné terapie.

Termíny jednotlivých setkání 2020:

 1. setkání : 30.-31. března 2020
 2.  setkání : 18.-19. května 2020
 3.  setkání: 29.-30. června 2020
 4. setkání: 10.-11. srpna 2020
 5. setkání: 5.-6. října 2020

Časová struktura setkání:

pondělí 10 – 18 hodin
úterý 9 – 17 hodin

Cena celkem: 38 000 Kč

Možné způsoby placení kurzu
Celková platba 1×38 000,-
nebo dle splátkového kalendáře:
1. splátka         15 000,- splatná nejpozději měsíc před zahájením kurzu
2. splátka         13 000,- nejpozději 14 dní před 5. setkáním
3. splátka         10 000,- nejpozději 14 dní před 9. setkáním

Možné formy úhrady:

 • převodem na účet u Raiffeisen Bank, var. symbol: číslo faktury
 • hotově v místě konání kurzu (po dohodě s kanceláří)

Zvláštní požadavky pro fakturaci (fakturace na někoho jiného, než účastníka=zaměstnavatel) a požadavek na vystavení daňového dokladu je nutné sdělit kanceláři.

Podmínky absolvování (získání certifikátu)
1) 90% aktivní účast.
2) Absolvent během kurzu dokumentuje (videokonzultace) a prezentuje minimálně jeden případ práce s rodinou/párem (více je lépe).
3) Na závěrečné setkání (kolokvium) si připraví druhý případ (5 normostran kazuistika, zaslaná předem) k prezentaci a videoukázce. Hodnoceno bude, zda adept používá systemické prostředky práce, vztažené na práci s párem/rodinou a zda proběhla alespoň dílčí změna díky systemickému vedení případu .
4) Splněné domácí úkoly.

 

Komentáře